زبان :
معرفی کنفرانس

با وجود تاکید سنتی آسیب شناسی روانی بر مدل های پزشکی، اخیراً علاقه روزافزونی به رویکردهای اخلاقی و فرهنگی در این حیطه ایجاد شده است. امروزه محققان در تلاش برای شناسایی عناصر جهان شمول آسیب شناسی روانی هستند. در این راستا به آسیب شناسی های روانی خاص در درون یک فرهنگ توجه ویژه ای می شود.

نخستین همایش بین المللی فرهنگ و آسیب شناسی روانی با تاکید بر نقش روانشناسی و علوم تربیتی در این حیطه و با هدف بررسی نقش عوامل فرهنگی در آسیب شناسی و روش های ارتقای بهداشت روان بر اساس متون اسلامی توسط دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در روزهای 13 و 14 اردیبهشت 1396برگزار خواهد شد.

دستیابی به اطلاعات ارزشمند در مورد مشکلات روانی که در فرهنگ های خاص دیده می شوند و شناسایی راه های توسعه درمان های ویژه فرهنگ و نحوه تاثیرگذاری مقتضیات فرهنگی بر ایجاد و رواج اختلالات روانشناختی و چگونگی پیش آگهی سندرم های وابسته به فرهنگ ازمهمترین ضرورت های برگزاری این همایش است.

این همایش علاوه بر سخنرانی نویسندگان مقالات برتر، سخنران های ویژه و برجسته داخلی و خارجی و کارگاه آموزشی نیز خواهد داشت که از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.