زبان :
آمار بازدید
بازدید کننده امروز:8
بازدید کننده دیروز:49
بازدید کننده هفت روز گذشته:282
بازدید کننده ماه جاری:254
بازدید کننده کل:8928
پوستر
برگزار کننده
دانشگاه الزهراء
حامیان مالی
پژوهشگاه علوم انسانی
پژهشکده مطالعات
وزارت ورزش
جهاد الزهرا
حامیان معنوی
دانشگاه تهران
دانشگاه علامه طباطبایی
اکو
انجمن روانشناسی ایران
CIVILICA
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه زنان
شبکه زنان دانشمند جهان اسلام
مجمع جهانی تقریب
مجمع جهانی اهل بیت
جامعه الکوفه
ISC
دانشگاه شاهد
حامیان رسانه ای
بنیاد همایش
سایت کنفرانس یاب