دوستانی که چکیده آنها تایید شده و قصد تکمیل ثبت نام را دارند حتما از بخش ارسال و مدیریت مقالات در پنل  کاربری اقدام به تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه نمایند. 
علی رغم تاکید مکرر برخی از دوستان همچنان مرتکب اشتباه می شوند. به هیچ عنوان از بخش های دیگر اقدام به پرداخت هزینه نفرمایید.
سپاس