سلام
با توجه به سوالات مکرر دوستان نحوه محاسبه هزینه ثبت نام در اینجا ارائه می گردد.
چنانچه شما قصد حضور در همایش بدون ارائه مقاله را دارید باید مبلغ 150 هزار تومان ( یا 110 هزار تومان با تخفیف دانشجویی) را به شماره حساب کنفرانس واریز فرمایید و قبض آن را در سایت دربخش پرداخت هزینه ثبت نام و تعیین نوع حضور در پنل کاربری بارگذاری کنید.
اگر چکیده شما پذیرش شده است، باید با توجه به تعداد چکیده های پذیرفته شده مبلغ را به شماره حساب واریز نمایید و سپس فیش را در بخش ارسال و مدیریت مقالات در پنل کاربری بارگذاری کنید.
با توجه به جدول چنانچه یک چکیده پذیرفته شده مبلغ 200 هزار تومان (160 هزار تومان در صورت دانشجویی)
چنانچه دو چکیده پذیرش شده 360 هزار تومان (280 هزار تومان در صورت دانشجویی)
چنانچه سه چکیده پذیرش شده  460 هزار تومان (380 هزار تومان در صورت دانشجویی)
به تعداد چکیده های بعدی به ترتیب 100 هزار تومان به مبلغ فوق اضافه می گردد.