با سلام
سیستم پرداخت هزینه ها از تاریخ 95/12/24 فعال شده است و تا 15 فروردین امکان پرداخت هزینه ها وجود دارد. در حال حاضر امکان پرداخت اینترنتی وجود ندارد و دوستان باید هزینه را به شماره حساب کنفرانس پرداخت نمایند و فیش واریزی را در سایت بارگذاری کنند.

شماره حساب برای پرداخت هزینه های ثبت نام: 2177129004003

نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه الزهراء

به نام رابط درآمد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
برای تکمیل ثبت نام دوستانی که قصد حضور در کنفرانس بدون ارایه مقاله را دارند باید از قسمت پرداخت هزینه ثبت نام و تعیین نوع حصور در پنل کاربری اقدام به ثبت نام نمایند.
دوستانی که چکیده آنها در کنفرانس پذیرفته شده است باید از قسمت ارسال و مدیریت مقالات در پنل کاربری اقدام به پرداخت هزینه نمایند.
در حال حاضر تنها راه پرداخت هزینه ها به صورت پرداخت حضوری در شعب بانک ملی و بارگذاری فیش بانکی در سایت می باشد.
دقت فرمایید که باید فیش واریزی را تا روز افتتاح کنفرانس در نزد حود نگه دارید و به مسئولین کنفرانس تحویل دهید.
چنانچه دانشجو هستید با بارگذاری تصویر اسکن شده کارت ملی می توانید از تخفیف دانشجویی بهره مند شوید.
جدول هزینه ها