با سلام
برای آگاهی از لیست چکیده های دریافتی تا تاریخ 25 بهمن 95 گزارش را دانلود فرمایید.